מצודות על דברי הימים ב ה יג

<< | מצודות על דברי הימים בפרק ה' • פסוק י"ג | >>
א • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ויהי כאחד" - ר"ל כולם נגנו באחדות אחת להשמיע כאלו הוא קול אחד להלל וגו' ולא הקדים אחד לחברו

"וכהרים קול" - וכאשר הרימו את הקול בחצוצרות וגו'

"ובהלל לה'" - ר"ל בהלול האמור בו כי טוב וגו' והוא הנקרא הלל הגדול

"והבית" - ר"ל אז בעת שיצאו הכהנים מבית קדש הקדשים וכולם הרימו בקול וגו' אז נתמלא הבית ענן הרגיל להיות בבית השם 

מצודת ציון

"ענן" - הוא כעין עשן