מצודות על דברי הימים ב ה ו

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק ה
א • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


מצודת דוד

"לפני הארון" - ללכת לפני הארון

"אל מקומו" - אל המקום העשוי לו

"אל תחת כנפי הכרובים" - הם שעשה שלמה ועמדו בארץ

מצודת ציון

"הנועדים" - מלשון ועד ואסיפה כמו הנועדים על ה' (במדבר טז)

"עליו" - כמו אליו