מצודות על דברי הימים ב ה א

<< | מצודות על דברי הימים בפרק ה' • פסוק א' |
א • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"את קדשי" - מה שהקדיש דוד אביו כי כל הבנין וכליו עשה שלמה משלו ממה שקבץ הוא (לבד כלי נחושת) עשה ממה שלקח אביו מערי הדדעזר כמ"ש בדברי הימים א (יח)

"ואת הכסף וגו'" - יפרש מה הם קדשי אביו והוי"ו יתירה

"נתן" - כמו ונתן ר"ל שהביא קדשי אביו ונתן אותם באוצרות העשויות בבית ה'