מצודות על איוב ל ד

<< מצודות על איוב • פרק ל >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


 

מצודת דוד

"הקוטפים" - היו תולשים למאכלם עשב מלוח ועלי אילן ושורש רתמים היה לחמם ומזונם עם כי הדברים האלה אינם נאותים למזון האדם  

מצודת ציון

"הקוטפים" - ענין תלישה כמו וקטפת מלילות (דברים כג)

"מלוח" - שם עשב מה ובדרז"ל אבותינו היו אוכלין מלוחין וכו' (קדושין סו)

"עלי שיח" - עלי אילן כמו תחת אחד השיחים (בראשית כא)

"רתמים" - שם אילן מה כמו רותם אחד (מלכים א יט)