מצודות על איוב ל יז

<< מצודות על איוב • פרק ל >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


 

מצודת דוד

"לילה" - בלילה תכבד חליי עד כי נקר ונשבר עצמי מעלי ואף גידי לא ישכבון ר"ל אף בעת משכב השינה לא ינוחו מתנועתם כי דופקים והולכים בעבור החום הנכרי אשר בהם מרוב החלי  

מצודת ציון

"נקר" - ענין נקיבה ושבירה כמו יקרוה עורבי נחל (משלי ל)

"ועורקי" - כן יקראו הגידים בלשון ערבי