מצודות על איוב לו כז


מצודת דוד

"כי יגרע" - אולם מעט יושג מצד פעולותיו כי לפעמים יחסר נטפי מי המטר עם כי הרבה מטר היה נשפך אל עננו מ"מ בחפצו יכלא את המטר

מצודת ציון

"יגרע" - מלשון גרעון וחסרון

"נטפי" - מלשון טיפין

"יזוקו" - ענין יציקה כמו ומקום לזהב יזוקו (לעיל כח)

"לאדו" - לעננו כמו ואד יעלה מן הארץ (בראשית ב)