מצודות על איוב לו ז

<< מצודות על איוב • פרק לו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • 


מצודת דוד

"לא יגרע" - ואף כאשר יעלים עין בעון רשעי הדור יבדיל מהם את הצדיק המוחה בידם ולא יגרע עיניו ממנו עד ירים אותו לשבת עם מלכים בכסא

"ויושיבם" - ועד עולם מושיב אותם בכסא ויוגבהו עד למעלה

מצודת ציון

"יגרע" - מלשון גרעון

"לכסא" - כמו בכסא למ"ד במקום הבי"ת וכן ישבת לכסא (תהלים ט)