מצודות על איוב יד כ

<< מצודות על איוב • פרק יד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


 

מצודת דוד

"תתקפהו" - האבדון תאחז אותו בחוזק רב באחיזה המתקיימת עד נצח והרי הוא הולך אחוז בה ואין עוזר לו

"משנה פניו" - והוא משנה פניו ותשלח אותו שלוח עולמית ולא ישוב עוד  

מצודת ציון

"תתקפהו" - ענין האחיזה בחזקה כמו ואם יתקפו האחד (קהלת ד)

"משנה" - מלשון שנוי