מצודות על איוב יד יד

<< מצודות על איוב • פרק יד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


מצודת דוד

"אם ימות" - אבל אין זה אפשרות כי אשר ימות האיש האם יחזור ויחיה אך כל ימי הזמן הניתן לי אקוה להשאר חי עד בוא עת חליפתי ולא לאח"ז

מצודת ציון

"צבאי" - זמני כמו הלא צבא לאנוש (לעיל ז)

"איחל" - מלשון תוחלת ותקוה

"חליפתי" - ענין העברה מן העולם וכן אם יחלף ויסגיר (לעיל יא)