מפרשי רש"י על שמות כט ג


<< | מפרשי רש"י על שמותפרק כ"ט • פסוק ג' | >>
א • ב • ג • ד • ט • יא • יב • יג • יד • טז • יז • כב • כג • כד • כה • כח • ל • לא • לג • לה • מא • מג • מו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פסוק

(ג) וְנָתַתָּ אוֹתָם עַל סַל אֶחָד וְהִקְרַבְתָּ אֹתָם בַּסָּל וְאֶת הַפָּר וְאֵת שְׁנֵי הָאֵילִם.

רש"י

"והקרבת אתם" - אל חצר המשכן ביום הקמתו


רש"י מנוקד ומעוצב

וְהִקְרַבְתָּ אֹתָם – אֶל חֲצַר הַמִּשְׁכָּן בְּיוֹם הֲקָמָתוֹ.

מפרשי רש"י

[ו] אל חצר המשכן ביום הקמותו. כלומר, דכתיב "והקרבת" סתמא, ואין מפורש לאיזה מקום יקריב, ולפיכך צריך לומר דקרא רוצה לומר 'אל חצר המשכן', והוסיף 'ביום הקמותו', רוצה לומר אף על גב דלא שיך עתה הקרבה, דהא עדיין לא הוקם המשכן, אמר "והקרבת", ורוצה לומר ביום שהוקם המשכן: