מפרשי רש"י על שמות יג כ


שמות יג:כ


פסוק

(כ) וַיִּסְעוּ מִסֻּכֹּת וַיַּחֲנוּ בְאֵתָם בִּקְצֵה הַמִּדְבָּר.

רש"י

"ויסעו מסכות" - ביום השני שהרי בראשון באו מרעמסס לסכות

מפרשי רש"י

מזרחי (רא"ם) (כל הפרק)

מנחת יהודה (כל הפרק)

נחלת יעקב (כל הפרק)

ויסעו מסכות ביום השני שהרי בראשון באו מרעמסס לסכות - כן מוכח בפרשת מסעי, וכתב הרב זה כדי לכוון החשבון שביום השלישי יחזרו לאחוריהם לפני פי החירות ונמצאו שלא היו רחוקים רק מהלך שני ימים ולפיכך השיגום בחמישי ובשישי:

ספר הזכרון (כל הפרק)