מפרשי רש"י על דברים כב כב


<< מפרשי רש"י על דברים • פרק כב >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • טו • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כו • 


פסוק

(כב) כִּי יִמָּצֵא אִישׁ שֹׁכֵב עִם אִשָּׁה בְעֻלַת בַּעַל וּמֵתוּ גַּם שְׁנֵיהֶם הָאִישׁ הַשֹּׁכֵב עִם הָאִשָּׁה וְהָאִשָּׁה וּבִעַרְתָּ הָרָע מִיִּשְׂרָאֵל.

רש"י

"ומתו גם שניהם" - (שם) להוציא מעשה חדודים שאין האשה נהנית מהם

"גם" - לרבות הבאים מאחריהם (ס"א מאחוריהם) (שם) ד"א גם שניהם לרבות את הולד שאם היתה מעוברת אין ממתינין לה עד שתלד


מפרשי רש"י

[כב] לרבות הבאים אחריהם. פירוש, דכל אותן הבאים עליה בזנות אחריהם גם כן חייבים מיתה, שלא תאמר "אשר ינאף אשת רעהו" (ר' ויקרא כ, י) אמר רחמנא, דמשמע הראויה להיות אשתו, לאפוקי אם זנתה כבר, ואינה ראויה לאשתו, לא יהא חייב עליה, קא משמע לן דאף הבאים אחריהם חייבים: