מפרשי רש"י על דברים ב ח


| מפרשי רש"י על דבריםפרק ב' • פסוק ח' | >>
א • ג • ה • ח • ט • י • יב • טו • כו • כט • לג • לז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פסוק

(ח) וַנַּעֲבֹר מֵאֵת אַחֵינוּ בְנֵי עֵשָׂו הַיֹּשְׁבִים בְּשֵׂעִיר מִדֶּרֶךְ הָעֲרָבָה מֵאֵילַת וּמֵעֶצְיֹן גָּבֶר וַנֵּפֶן וַנַּעֲבֹר דֶּרֶךְ מִדְבַּר מוֹאָב.

רש"י

"ונפן ונעבור" - לצד צפון הפכנו פנים להלוך רוח מזרחית


רש"י מנוקד ומעוצב

וַנֵּפֶן וַנַּעֲבֹר – לְצַד צָפוֹן, הָפַכְנוּ פָּנִים לַהֲלֹךְ רוּחַ מִזְרָחִית.

מפרשי רש"י

[ז] לצד צפון הפכנו כו'. וזה היה אחר עבור את ארץ מואב בצד דרומה, כמו שפירשנו למעלה (אות ג). והרא"ם פירש 'לצד צפון הפכנו פנינו', ובקשו ממלך אדום לעבור בארצם, ולא רצה (במדבר כ', י"ד-כ"א), והוצרכו לעבור את רוח דרומית של ארץ מואב, וכאשר כלה את ארץ מואב - הפכנו לצד צפון. וכבר נתבאר זה (אות ג):