מפרשי רש"י על דברים ב א


| מפרשי רש"י על דבריםפרק ב' • פסוק א' |
א • ג • ה • ח • ט • י • יב • טו • כו • כט • לג • לז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פסוק

(א) וַנֵּפֶן וַנִּסַּע הַמִּדְבָּרָה דֶּרֶךְ יַם סוּף כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה אֵלָי וַנָּסָב אֶת הַר שֵׂעִיר יָמִים רַבִּים.

רש"י

"ונפן ונסע המדברה" - אלו לא חטאו היו עוברים דרך הר שעיר ליכנס לארץ מן דרומו לצפונו ובשביל שקלקלו הפכו לצד המדבר שהוא בין ים סוף לדרומו של הר שעיר והלכו אצל דרומו מן המערב למזרח דרך ים סוף דרך יציאתן ממצרים שהוא במקצוע דרומית מערבית משם היו הולכים לצד המזרח

"ונסב את הר שעיר" - כל דרומו עד ארץ מואב


רש"י מנוקד ומעוצב

וַנֵּפֶן וַנִּסַּע הַמִּדְבָּרָה – אִלּוּ לֹא חָטְאוּ, הָיוּ עוֹבְרִים דֶּרֶךְ הַר שֵׂעִיר, לִכָּנֵס לָאָרֶץ מִן דְּרוֹמוֹ לִצְפוֹנוֹ; וּבִשְׁבִיל שֶׁקִּלְקְלוּ, הָפְכוּ לְצַד הַמִּדְבָּר, שֶׁהוּא בֵּין יַם סוּף לִדְרוֹמוֹ שֶׁל הַר שֵׂעִיר, וְהָלְכוּ אֵצֶל דְּרוֹמוֹ מִן הַמַּעֲרָב לַמִּזְרָח [דֶּרֶךְ יַם סוּף] דֶּרֶךְ יְצִיאָתָן מִמִּצְרַיִם, שֶׁהוּא בְּמִקְצוֹעַ דְּרוֹמִית מַעֲרָבִית, מִשָּׁם הָיוּ הוֹלְכִים לְצַד הַמִּזְרָח.
וַנָּסָב אֶת הַר שֵׂעִיר – כָּל דְּרוֹמוֹ, עַד אֶרֶץ מוֹאָב.

מפרשי רש"י

[א] היו עוברים דרך הר שעיר. כמו שנתפרש למעלה (פ"א אות סג), שאין רוצה לומר שהיו עוברים דרך ארצם, אלא 'דרך הר שעיר' כלומר מצד המדינה מדרום לצפון, ועיין למעלה (שם):

[ב] דרך יציאתן ממצרים וכו'. פירוש, הא דכתיב "דרך ים סוף", לא שהיה זה דרך אחרת שהוליכם עתה שלא הוליכם מקודם, אלא רצה לומר 'דרך יציאתם ממצרים', שאף כאשר יצאו ממצרים היו הולכים "דרך ים סוף", גם כן עתה היו הולכים כך, מן המערב אל המזרח דרך יציאתן ממצרים, כדמפרש ואזיל: