מפרשי רש"י על בראשית מ ד


| מפרשי רש"י על בראשיתפרק מ' • פסוק ד' | >>
א • ד • ה • י • יב • יג • יד • כ • כג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


בראשית מ', ד':

וַ֠יִּפְקֹ֠ד שַׂ֣ר הַטַּבָּחִ֧ים אֶת־יוֹסֵ֛ף אִתָּ֖ם וַיְשָׁ֣רֶת אֹתָ֑ם וַיִּהְי֥וּ יָמִ֖ים בְּמִשְׁמָֽר׃


רש"י

"ויפקד שר הטבחים" וגו' - להיות אתם

"ויהיו ימים במשמר" - שנים עשר חדש


רש"י מנוקד ומעוצב

וַיִּפְקֹד שַׂר הַטַּבָּחִים אֶת יוֹסֵף – לִהְיוֹת אִתָּם.
וַיִּהְיוּ יָמִים בְּמִשְׁמָר – שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ (פסיקתא זוטרתי; ראו כתובות נ"ז ע"ב).

מפרשי רש"י

[ד] להיות אתם. דאם לא כן במאי פקד (אותם) [אותו] אתם, אלא שפקד (אתם) [אותו] להיות הוא אתם לשרת אותם:

[ה] שנים עשר חודש. לפי שנאמר כאן "ימים", ונאמר להלן (ויקרא כ"ה, כ"ט) "ימים תהיה גאולתו", מה התם שנים עשר חדש - אף כאן י"ב חדש. אבל ליכא למילף מן "חדש ימים" (במדבר י"א, כ'), דדנין "ימים" סתם מ"ימים" סתם, ואין דנין מ"ימים" שנאמר אצלו "חדש":