מפרשי רש"י על בראשית כא ח


<< | מפרשי רש"י על בראשיתפרק כ"א • פסוק ח' | >>
א • ב • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • יז • כ • כא • כה • ל • לג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פסוק

(ח) וַיִּגְדַּל הַיֶּלֶד וַיִּגָּמַל וַיַּעַשׂ אַבְרָהָם מִשְׁתֶּה גָדוֹל בְּיוֹם הִגָּמֵל אֶת יִצְחָק.

רש"י

"ויגמל" - לסוף כ"ד חדש (גיטין עה)

"משתה גדול" - שהיו שם גדולי הדור שם ועבר ואבימלך (ב"ר)


רש"י מנוקד ומעוצב

וַיִּגָּמַל – לְסוֹף עֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה חֹדֶשׁ (גיטין ע"ה ע"ב).
מִשְׁתֶּה גָדוֹל – שֶׁהָיוּ שָׁם גְּדוֹלֵי הַדּוֹר: שֵׁם וָעֵבֶר וַאֲבִימֶלֶךְ (בראשית רבה נג,ט).

מפרשי רש"י

[ו] לסוף כ"ד חודש. דלשון "ויגמל" משמע מעצמו, נגמל שאין צריך לינק עוד, מדלא כתיב 'ויגמול את יצחק', דהוי משמע לשון פועל: [ז] שהיו שם גדולי הדור. דאם לא כן למה כתב כאן "משתה גדול", ואילו גבי אחשורוש אף על גב שעשה גדול מאד לא כתיב 'גדול', דלא שייך 'גדול' במשתה, דכל משתה הוא גדול:

בד"ה לסוף כ"ד כו' בפ' אעפ"י נ"ב ס"ס ק' מניין שהניקה אותו עד תשלם ב' שנים דלמא הפסיק אות' קודם כמו שמצינו בזמנינו בחולשת הטבע ונראה לי דדייק מדכתיב ויגמל ולא כתיב ויגמליהו אלא משמע כאלו נגמל מעצמו שהיה ינק שדי אמו עד סוף תמצית השיעור ששיערו חז"ל ודוק מהרש"ל: