מפרשי רש"י על בראשית טז ב


<< מפרשי רש"י על בראשית • פרק טז >>
א • ב • ג • ד • ה • ח • יא • יג • יד • טו • טז • 


פסוק

(ב) וַתֹּאמֶר שָׂרַי אֶל אַבְרָם הִנֵּה נָא עֲצָרַנִי יְהוָה מִלֶּדֶת בֹּא נָא אֶל שִׁפְחָתִי אוּלַי אִבָּנֶה מִמֶּנָּה וַיִּשְׁמַע אַבְרָם לְקוֹל שָׂרָי.

רש"י

"אולי אבנה ממנה" - לימד על מי שאין לו בנים שאינו בנוי אלא הרוס

"אבנה ממנה" - בזכות שאכניס צרתי לתוך ביתי

"לקול שרי" - (ב"ר) לרוח הקודש שבה


מפרשי רש"י

[ב] בזכות שאכניס צרתי. פירוש שאני עושה זה כדי לקיים תולדות, ומכניס צרתי לביתי, אולי אבנה גם אנכי בזכות זה שיהיו לי בנים גם כן, אחר שהשם יתברך יראה שכל כך אני מתאוה להעמיד תולדות מאברהם:

[ג] לקול רוח הקדש שבה. דאם לא כן "לקול" למה לי, אלא "לקול" רוצה לומר שלא שמע רק לרוח הקדש שבה, וברוח הקדש שייך "קול", כדכתיב (דברים ד, יב) "קול דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים זולתי קול", לכך כתיב "לקול שרה":