מפרשי רש"י על בראשית טז טז


<< | מפרשי רש"י על בראשיתפרק ט"ז • פסוק ט"ז |
א • ב • ג • ד • ה • ח • יא • יג • יד • טו • טז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פסוק

(טז) וְאַבְרָם בֶּן שְׁמֹנִים שָׁנָה וְשֵׁשׁ שָׁנִים בְּלֶדֶת הָגָר אֶת יִשְׁמָעֵאל לְאַבְרָם.

רש"י

"ואברם בן שמנים שנה וגו'" - לשבחו של ישמעאל נכתב להודיע שהי' בן י"ג שנה כשנימול ולא עכב


רש"י מנוקד ומעוצב

וְאַבְרָם בֶּן שְׁמוֹנִים... – לְשִׁבְחוֹ שֶׁל יִשְׁמָעֵאל נִכְתַּב, לְהוֹדִיעַ שֶׁהָיָה בֶּן שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה שָׁנָה כְּשֶׁנִּמּוֹל וְלֹא עִכֵּב.

מפרשי רש"י

[יט] לשבחו של ישמעאל נכתב. אף על גב דכבר כתב בסוף הפרשה בפירוש (להלן יז, כה) שהיה בן י"ג כשנמול, מכל מקום רצה לומר שזה הכתוב מדבר בשבחו, דאילו ממקרא דלקמן לא הוי ידעינן שהכתוב מדבר בשבחו, ולכך נכתב זה הפסוק לומר שהוא מדבר בשבחו:

נ"ב ואברהם בן שמונים שנה וגו' פירש"י לשבחו של ישמעאל כו' הקש' מהרא"י והלא פסוק מלא הוא ותירץ בדוחק להודיע אף שמלאו לו שנותיו ול"נ דלא קשה מידי כי מן הפסוק אין ראיה שלא עכב דדלמא עכב ואברהם מל אותו שלא בטובתו ובע"כ לכך כתב שנותיו קודם שציוה המילה כדי להודיע על המילה שנצעוה שהיתה ברצון אעפ"י שהיה בן י"ג ודוק מהרש"ל: