מפרשי רש"י על במדבר יג כו


במדבר יג:כו


פסוק

(כו) וַיֵּלְכוּ וַיָּבֹאוּ אֶל מֹשֶׁה וְאֶל אַהֲרֹן וְאֶל כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶל מִדְבַּר פָּארָן קָדֵשָׁה וַיָּשִׁיבוּ אוֹתָם דָּבָר וְאֶת כָּל הָעֵדָה וַיַּרְאוּם אֶת פְּרִי הָאָרֶץ.

רש"י

"וילכו ויבואו" - (סוטה לד) מהו וילכו להקיש הליכתן לביאתן מה ביאתן בעצה רעה אף הליכתן בעצה רעה

"וישיבו אתם דבר" - את משה ואת אהרן

מפרשי רש"י

משכיל לדוד (כל הפרק)

"וילכו ויבאו" מהו וילכו וכו' - ההרגש שמבחוץ דכוליה יתירא הוא דהא כתיב "וישובו מתור הארץ" אלא משום הכי כתב להקיש וכו':