מפרשי רש"י על במדבר יג כט


<< מפרשי רש"י על במדבר • פרק יג >>
ב • ג • טז • יח • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לג • 


פסוק

(כט) עֲמָלֵק יוֹשֵׁב בְּאֶרֶץ הַנֶּגֶב וְהַחִתִּי וְהַיְבוּסִי וְהָאֱמֹרִי יוֹשֵׁב בָּהָר וְהַכְּנַעֲנִי יֹשֵׁב עַל הַיָּם וְעַל יַד הַיַּרְדֵּן.

רש"י

"עמלק יושב וגו'" - לפי שנכוו בעמלק כבר הזכירוהו מרגלים כדי לייראם

"על יד הירדן" - יד כמשמעו אצל הירדן ולא תוכלו לעבור


מפרשי רש"י

[כג] לפי שנכוו בו. דאם לא כן, והלא אין העמלקי בכלל שבע אומות, ולמה הזכירו אותו. ולא עוד, אלא שהקדימו אותו. ואין הסברא נותן כן, כי מאותם שבאו לירש את ארצם יש מורא יותר מאשר לא יבאו עליו למלחמה, אלא לפי שנכוו בו לכך הקדימו אותו: