מפרשי רש"י על במדבר טו יח


| מפרשי רש"י על במדברפרק ט"ו • פסוק י"ח |
ג • ד • ה • ו • י • יב • יח • כ • כב • כד • כה • כז • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לט • מא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


במדבר ט"ו, י"ח:

דַּבֵּר֙ אֶל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וְאָמַרְתָּ֖ אֲלֵהֶ֑ם בְּבֹֽאֲכֶם֙ אֶל־הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֥ר אֲנִ֛י מֵבִ֥יא אֶתְכֶ֖ם שָֽׁמָּה׃


רש"י

"בבאכם אל הארץ" - משונה ביאה זו מכל ביאות שבתורה שבכולן נאמר כי תבא כי תבאו לפיכך כולן למדות זו מזו וכיון שפרט לך הכתוב באחת מהן שאינה אלא לאחר ירושה וישיבה אף כולן כן אבל זו נאמר בה בבואכם משנכנסו בה ואכלו מלחמה נתחייבו בחלה


רש"י מנוקד ומעוצב

בְּבֹאֲכֶם אֶל הָאָרֶץ – מְשֻׁנָּה בִּיאָה זוֹ מִכָּל בִּיאוֹת שֶבַּתּוֹרָה; שֶׁבְּכֻלָּן נֶאֱמַר: "כִּי תָבֹא", "כִּי תָבֹאוּ", לְפִיכָךְ כֻּלָּן לְמֵדוֹת זוֹ מִזּוֹ, וְכֵיוָן שֶׁפָּרַט לְךָ הַכָּתוּב בְּאַחַת מֵהֶן שֶׁאֵינָהּ אֶלָּא לְאַחַר יְרֻשָּׁה וִישִׁיבָה, אַף כֻּלָּן כֵּן. אֲבָל זוֹ – נֶאֱמַר בָּהּ בְּבֹאֲכֶם: מִשֶּׁנִּכְנְסוּ בָּהּ וְאָכְלוּ מִלַּחְמָהּ נִתְחַיְּבוּ בְּחַלָּה (ספרי קי).

מפרשי רש"י

[י] וכיון שמפרש באחד מהם וכו'. דכתיב (דברים י"ז, י"ד) "וירשתה וישבתה בה":

[יא] אבל זו נאמר בבואכם. דלשון "בבואכם" משמע בשעת ביאה: