מלבי"ם על תהלים יא ו

<< מלבי"ם על תהלים • פרק יא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • "ימטר על רשעים פחים אש וגפרית" והעונש הזה יהיה מנת כוסם, המנה שהכינו הם לעצמם, ר"ל שאם היתה ההשגחה גלויה והיה מענישו תכף היה מתירא מלהרשיע ואין כאן בחינה להרשע,

  • ב) שלא היה יכול להענישו בעונש גדול פחים אש וגפרית, לכן מאריך לו עד שיתמלא סאתו ויאבידנו אם בעוה"ז או שר"ל פחים אש וגפרית בגיהנם, כמ"ש ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו:

ביאור המילות

"פחים". כמו פחם לגחלים (משלי כ"ו), "מנת כוסם". המנה שהכינו להם על פי מעשיהם, כמו תכסו על השה, במכסת נפשות:

 


דף זה הוסב אוטומטית מטקסט מוקלד. יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.