מלבי"ם על תהלים יא ד

<< מלבי"ם על תהלים • פרק יא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • "ה'", דלתות הכתוב מקבילות, ["ה' בהיכל קדשו עיניו יחזו [בני אדם], ה' בשמים כסאו עפעפיו יבחנו בני אדם", ר"ל שאנחנו רואים שהשגחת ה' בעולמו ושכרו ועונשו, היא לפעמים גלויה ופעמים צפונה, שמצד אחד יראה המשכיל ויצייר לעצמו "שה'" יושב "בהיכל קדשו" בבהמ"ק למטה, כמלך היושב בין בני עמו שופט ודן ומשגיח על מעשיהם, ובצד אחר יתדמה אל ההמון כי "בשמים כסאו", שסלק השגחתו מן הארץ וישם כסא הנהגתו בשמים, כאלו מסר ההנהגה אל השמים והמערכת שעל ידם מנהיג עולמו לא ע"י ההשגחה, ומבאר שבאמת "ה'" הוא "בהיכל קדשו ועיניו יחזו" וישגיחו השגחה פרטית, ומה שנראה מצד אחר כי בשמים כסאו ושהוא מעצים את עיניו ובלתי משגיח, הוא מפני כי עפעפיו יבחנו בני אדם, [העפעפים הם הסוגרים את העינים, והוא ציון אל סילוק ההשגחה שאז דומה כאילו עיניו סגורים ע"י העפעפים לבל יראה את הנעשה בארץ] מה שמעצים עיניו מלהשגיח, הוא כי עי"ז "יבחנו בני אדם" ויצא לאור מעשה הצדיקים אם עובדים לשמו, ועי"כ מלא לב הרשעים לעשות רע, ומפרש.

ביאור המילות

"עיניו, עפעפיו". העפעף סוגר את העין, עמ"ש (ירמיה ט' י"ז):

 


דף זה הוסב אוטומטית מטקסט מוקלד. יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.