מלבי"ם על שמות לד יד

<< מלבי"ם על שמות • פרק לד >>
א • ב • ג • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כז • כח • כט • לב • לה • 


"כי". ר"ל הגם שאתה לא תשתחוה לאל אחר באשר ידעת "כי" ה' קנא שמו, בכ"ז אני מזהירך: