מלבי"ם על שמות לד ג

<< מלבי"ם על שמות • פרק לד
א • ב • ג • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כז • כח • כט • לב • לה • 


"ואיש לא יעלה עמך". לא כפעם הראשון שעלו זקני ישראל ואח"כ נשאר שם יהושע ואל הזקנים אמר שבו לנו בזה, שעז"א ואיש אל ירא וחז"ל אמרו שהראשונים שהיו באתגליא נכנס בו עין הרע והשני היה באתכסיא: