מלבי"ם על עמוס ד ד

<< | מלבי"ם על עמוספרק ד' • פסוק ד' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות"בואו בית אל", עתה יתחיל לפרש ההקדמה הרביעית מ"ש אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, ויספר איך צוה ה' אל הנביאים לתקוע בשופר ולהגיד להם פשעם ולהודיעם הפורעניות העתיד עליהם והם לא חרדו, הנביאים אמרו להם בשם ה' "בואו בית אל ופשעו" וכו' "וגם אני נתתי לכם נקיון שנים", כמו שאתם תרבו לפשוע כן אני ארבה להעניש אתכם, ומלת השמיעו שבפסוק שאח"ז הוא מוסב לכל המאמר, ושעורו "השמיעו בואו בית אל ופשעו" אתם השמיעו והכריזו וצוו את העם שיבואו לבית אל ויפשעו בה', "ושיבואו הגלגל" ושם "הרבו לפשוע" עוד יותר, כי בגלגל היו חוטאים יותר מבבית אל (כמ"ש הושע ט' ט"ו כל רעתם בגלגל, ושם י"ג י"ב, בגלגל שורים זבחו), "והביאו לבקר זבחיכם", השמיעו שיביאו הזבחים לע"ז בכל בקר, "ואת המעשרות יביאו בכל שלשה ימים":  דף זה הוסב אוטומטית מטקסט מוקלד. יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.