מלבי"ם על משלי כ כח


"חסד ואמת יצרו מלך, וסעד בחסד כסאו" - דבריו מיוסדים על דברי אביו (תהלים סא ח): "חסד ואמת מן ינצרהו":

  • האמת הוא מה שיעשה על-פי קו הדין,
  • והחסד הוא מה שיעשה מצד החסד,

ו:

  • כשהמלך נוהג רק במידת האמת, אינו משומר כראוי, שיפגעו בו מרי נפש אשר שפך עליו חמת הדין; אבל אם לפעמים יוותר מצד החסד, יאהבוהו העם.
  • וכן, אם ינהג רק בחסד, לא ייפול פחד המשפט עליהם, וגם בזה לא יהיה בטוח,

אבל חסד ואמת - אם ינהג בשניהם, הם יצרו מלך, עד שאינו צריך שומר אחר לראשו זולתם.

וגם בהנהגה, שזה מיוחס אל הכיסא, הגם שעיקר הכיסא מכוננת על המשפט, מכל-מקום לא תעמוד במשפט לבד, וצריך גם-כן להתנהג לפעמים בחסד, וזה יסעד הכיסא, שתתקיים.

וכדוגמה, מ"ש בישעיה, (ישעיהו ט ו): "להכין אתה ולסעדה, במשפט ובצדקה", עי"ש עיינו שם (הרעיון מוסבר בהרחבה רבה יותר במקור שנזכר לפני כן).