מלבי"ם על מיכה ב י


"קומו ולכו" מן הארץ לגולה, "כי לא זאת המנוחה", לא באופן זה תנוחו בארץ, וזאת לא יקרא בשם מנוחה אם תעשו כזאת, ומפרש מ"ש נשי עמי תגרשון מבית תענוגיה איך היה זה? אומר "בעבור טמאה תחבל", הלא תחבל ותמשכן אשת איש מבית בעלה בעבור לטמא אותה בזנות, "וחבל נמרץ", והמשכון הוא משכון מפורש שתמשכן אותה בפירוש על תנאי זה שתשכב עמה לטמאותה, והנה כ"ז הוא תשובה עמ"ש אל הנביאים בל ינבאו להם תוכחות ויעודים רעים והביאו ראיה שא"א שה' יפעול רעות ויעניש וכי קצר רוח ה' מלסבול עונם, וע"ז הראה להם כי א"א שיניח ה' אותם להתמיד ברעתם שהוא נגד הנימוס כי השחיתו את דרכם עד מאד, עד שמוכרח לשלחם מן הארץ כי לא זאת המנוחה, עתה חוזר למ"ש אל תטיפו יטיפון, אומר להם.


ביאור המילות

"תחבל". כמו ובעד נכריה חבלהו, ענין משכון:

"וחבל נמרץ". היינו משכנתא מפורשת, כמו והוא קללני קללה נמרצת:

 


דף זה הוסב אוטומטית מטקסט מוקלד. יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.