מלבי"ם על ישעיהו טו ה"לבי", במעמקי החזיון הזה, הלביש החוזה דבריו משל ומליצה, ימליץ כאילו לבבו הרואה אחרית דבר, הוא עצם חי עומד וקורא בקול לצבא מואב היוצאים למלחמה, ומזהיר אותם, אל תלכו להלחם כי לא תצליחו, רק זאת העצה, כי "בריחיה", הבורחים של מואב והם "עגלת שלישיה" מעגל וחברת השלישים והגבורים של מואב יברחו "עד צוער" ולא ילחמו, כי עת ילחמו אני מודיעם כי "מעלה הלוחית בבכי יעלה בו", הגבור אשר יפלט מן המלחמה וינצל, יען "כי דרך חורנים", שהיה בבקעה לפני המעלה ושם היה שדה המערכה, שם "זעקת שבר יעערו", כי יפלו לפני אויביהם, ולכן טוב יותר שיברחו לצוער ולא ילחמו כלל, כ"ז זעקת לב הנביא וקריאתו לגבורי מואב:


ביאור המילות

"בריחיה". שם התואר מענין בריחה, ומבואר כי ניסה הוא בעת הצרה. ובריחה לפני הצרה:

"עגלת שלשיה". עגלת מענין ויבא המעגלה (ש"א יז כ'), ושאול שוכב במעגל (כו ה'), שהיא המחנה המוכנת למלחמה השוכנים בעיגול. ושלשיה הוא מענין ומבחר שלישיו (שמות טז ז') שהם השרים הנכבדים, ור"ל מעגל של שרי מואב, ומחנה של מבחר גבוריו:

"יעערו". מענין הערה בכפל הפ"א כמו יעירו:

 


דף זה הוסב אוטומטית מטקסט מוקלד. יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.