מלבי"ם על ישעיהו ה כא


"הוי", הם "חכמים בעיניהם", הגם ש"נגד פניהם" עומדים "נבונים", המשכילים ומבררים להם מה הוא הטוב ומה הוא הרע.


ביאור המילות

"ונגד פניהם" - למפרשים הוא כמו בעיניהם, אבל לא מצאנו לשון "נגד פניו" על החכם בעיניו, (משלי ג ז, משלי כו ה, משלי כו יב, משלי כח יא), כי "נגד פניו" הוא דבר העומד נכחו.