מלבי"ם על ישעיהו ה יא


"הוי"! מצייר כי רואה אנשים משכימי קום, ושואל "הוי משכימי בבקר", על מה הם משכימים? הילכו לבית ה' להתפלל? משיב לא, כי "שכר ירדפו"! רואה שנית כי אלה הם מאחרי שבת, ושואל "הוי מאחרי בנשף", על מה? משיב, שם "יין ידליקם". מוסיף לחקור עוד מה יעשו בבית המשתה כל היום, היביטו שם פועל ה' ומעשהו? משיב לא, כי:


ביאור המילות

"שכר". הוא היין הישן המשכר, ודרך לשתותו בלילה כשרוצה לישן, והם עשו בהיפך תיכף בבקר רדפו אחר השכר, ובערב גם היין הדליקם:

"מאחרי". מבואר אצלי כי איחור הוא תמיד בבחינת הזמן הקבוע, ופה ר"ל מאחרים זמן הקבוע לשינה, וזה הבדלו מן מהמה ובושש:

 


דף זה הוסב אוטומטית מטקסט מוקלד. יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.