מ"ג ישעיהו ה כא


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: הוי חכמים בעיניהם ונגד פניהם נבנים

מנוקד: הוֹי חֲכָמִים בְּעֵינֵיהֶם וְנֶגֶד פְּנֵיהֶם נְבֹנִים.

עם טעמים: ה֖וֹי חֲכָמִ֣ים בְּעֵֽינֵיהֶ֑ם וְנֶ֥גֶד פְּנֵיהֶ֖ם נְבֹנִֽים׃


מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"הוי", הם "חכמים בעיניהם", הגם ש"נגד פניהם" עומדים "נבונים", המשכילים ומבררים להם מה הוא הטוב ומה הוא הרע.


ביאור המילות

"ונגד פניהם" - למפרשים הוא כמו בעיניהם, אבל לא מצאנו לשון "נגד פניו" על החכם בעיניו, (משלי ג ז, משלי כו ה, משלי כו יב, משלי כח יא), כי "נגד פניו" הוא דבר העומד נכחו.

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ונגד פניהם" - לפי הסתכלות פניהם וכפל הדבר במ"ש

"בעיניהם" - מחזיקים א"ע לחכמים