מלבי"ם על יחזקאל כא כד


"שים לך שנים דרכים", צוה לו שיצייר שנים דרכים מחולקים המוכנים "שיבא בם חרב של מלך בבל", ושיצייר ששני הדרכים יוצאים מארץ אחד שהוא ארץ כשדים, "ויד ברא", שבסוף כל דרץ יצייר מקום פנוי, "בראש דרך עיר ברא", שבראש כל דרך משני הדרכים יפנה עיר אחת ויכרות אותה להיות מקום פנוי אל מחנה נ"נ, לסימן שבכ"מ שיבא באחת משני הדרכים יכרית ויברא את העיר ויעשה שם יד ומקום למחנהו:


ביאור המילות

"ויד". מקום כמו ויד תהיה לך מחוץ למחנה:

"ברא". מופנה ע"י כריתה, כמו וברא אתהן בחרבותיו:

" עיר ברא". עיר שנכרתה והופנה מקומה, וברא ציווי, שתפנה יד ותפנה עיר:

 


דף זה הוסב אוטומטית מטקסט מוקלד. יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.