מלבי"ם על בראשית מב יז

<< מלבי"ם על בראשית • פרק מב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לג • לד • לו • לז • לח • (יז) "ויאסף אתם אל משמר". כי הם לא התרצו בבחינה זאת כי ידעו שיעקב לא ישלח את בנימין ע"י איש מצרי: