מלבי"ם על בראשית ל יא


(יא) "בגד". שב שנית מזלי ואקוה שאוליד עוד: