מלבי"ם על בראשית ל ה


(ה) "ותלד ליעקב בן". כן נכתב תמיד אצל בני השפחות ללמד שיעקב קבלו כבן גמור המיוחס לו לא כבן שפחה, כי הוציאה לחירות, ובכ"מ יקדים מה שהוא עקר, וע"כ אמר "ליעקב בן", משא"כ בפעם השני אמר "בן שני ליעקב," שעקר החדוש שהיה בן שני, וכן יאמר בכל אחת מן השפחות: