מלבי"ם על בראשית כח טו

<< מלבי"ם על בראשית • פרק כח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • (טו)" והנה." וע"כ אין לך לירא, לא פן תפסיד דבר מאושר הנפש, כי "הנה אנכי עמך" בחו"ל כמו בא"י, ולא שתירא מעשו ומלבן, כי "ושמרתיך בכל אשר תלך, "וגם והשבתיך אל האדמה, בשרו שישוב אל א"י, כי לא אעזבך עד שאעשה כל אשר דברתי בשבילך (שדבור שאחריו למ"ד פי' בשבילו), שכל היעודים שיעדתי לאברהם וליצחק הכל היה בשבילך, ואני מוכרח לקיים היעודים האלה, וא"כ לא אוכל לעזוב אותך שאז יתבטלו היעודים וזה א"א: