מלבי"ם על בראשית כח ה

תבנית:ניווט קטעים זמני


(ה) "וילך "וגו' אל "לבן". יצחק א"ל ביתה בתואל שהוא ינחהו בעצתו, ויעקב שירא מעשו הלך אל לבן שהיה גבור בארץ ויגן עליו מפני עשו: