מלבי"ם על בראשית יט לח

<< מלבי"ם על בראשית • פרק יט
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לו • לז • לח • (לח) "והצעירה", יספר שלא היה כמחשבתן שאחת תוליד בן והשניה בת וישאו זא"ז, כי "הצעירה גם היא ילדה בן" לא בת, וע"כ "קראה שמו בן עמי" לא מואב, כי הוא למותר שלא יקים לאב זרע, והכתוב אומר כי עקר ההשגחה בהריון זה היה מפני ש"הוא אבי בני עמון" שיצא ממנו אומה גדולה שקיימת "עד היום", וכן לא נתקיים כמחשבתן שיקראו ע"ש לוט, כבני עשו שנקראו בשם עשו או אדום. והם נקראו בשמות בפ"ע מואב ועמון, ונקראו בשם בני לוט לא בשם לוט, כי היו אומות מפורדות בשם פרטי בפ"ע: