מלבי"ם על בראשית יט ד

<< | מלבי"ם על בראשיתפרק י"ט • פסוק ד' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לו • לז • לח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות(ד) " טרם ישכבו". שלא באו לשם בעת האוכל רק לפני שכיבתם, ולא ידעו כלל שעברו על תקנתם לאכול שם. ח] " ואנשי העיר אנשי סדום" מה שנסבו את הבית היה מפני שהם אנשי סדום ובאו לעשות נקמה על שעברו על נימוסי סדום לעבור דרך עירם. ט] "נסבו על הבית "בפלגש בגבעה כתיב נסבו את הבית, ופה כתיב על הבית שמורה שבאו דרך מצור ומלחמה. י] שם כתיב ואנשי העיר אנשי בליעל נסבו את הבית שרק אנשי בליעל עשו זאת ופה כתיב "מנער ועד זקן", שלא נשאר איש בעיר שלא השתתף בנבלה ההיא, כמ"ש "כל העם מקצה", בענין שלא נמצא אף צדיק א' שיהיה צדיק עכ"פ בערך אנשי סדום: