מלבי"ם על בראשית טז ו

<< מלבי"ם על בראשית • פרק טז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • (ו)" ויאמר אברם", אני לא הוצאתיה לחירות והיא עדיין "שפחתך", והיא" בידך" שתעשי לה הטוב בעיניך, כמו שיעשה במקנת כספו: