מלבי"ם על בראשית טז טז

מלבי"ם על בראשית • פרק טז
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • (טז) "ואברם", להודיע כי הרתה תיכף בשנה ההיא, ושמאז לא קרב אליה אלא עשה זה רק בששמע לקול שרה: