מלבי"ם על אסתר א ז

"והשקות". הכלים ששתו בהן היו של "זהב", ולא זאת אלא "וכלים מכלים שונים", פי' מהרא"א שבכל כלי היו קבועים כלים שונים. כמו קנקן זהב, שבו היין והגביעים לשתות בהם וכדומה באופן שלפני כל אחד היו כל כלי השתיה, וכולם של זהב, עד שלא הוצרך אחד ליקח כלי מחברו, וזה מורה על רוב הכלים, ולא תאמר שהיו הכלים מספיקים בעבור שלא היה יין הרבה, לזאת אמר "ויין מלכות רב", היין היה רב בכמות כיד המלך, וגם טוב באיכות, שעל זה אמר "יין מלכות" עד שרבו השותים בעבור טובו ומתקו :