מכילתא על שמות כג טז

<< מכילתא על שמות • פרק כג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • רכה. וחג הקציר בכורי מעשיך נאמר שלש רגלים בשביעית, שלא יסתרסו שלש רגלים ממקומן


ראו גם: התורה והמצוה על שמות כג טז - פירוש מלבי"ם על המכילתא.
קיצור דרך: mdrjhlka-jm-23-16