מכילתא על שמות כג ג

<< מכילתא על שמות • פרק כג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • קצט. ודל לא תהדר בריבו למה נאמר, לפי שהוא אומר לא תשא פני דל וגו' (ויקרא יט). אין לי אלא אלו, חלופיהן מנין- תלמוד לומר ודל לא תהדר. אבא חנן בשם רבי אלעזר, בלקט ושבחה ופאה הכתוב מדבר.


ראו גם: התורה והמצוה על שמות כג ג - פירוש מלבי"ם על המכילתא.
קיצור דרך: mdrjhlka-jm-23-03