מחברת מנחם אות הלמד

כדי לראות ערך בספרים אחרים - לחץ על הערך עם העכבר

אות הלמד


מתחלק לג' מחלקות:

  • לֶחֶם (מאכל)
האחד: "אל תִּלְחַם את לֶחֶם רע עין" (משלי כג ו). "לֶחֶם אבירים" (תהלים עח כה). "כי לַחְמָם לנפשם" (הושע ט ד). "לַחְמוֹ במיעיו נהפך" (איוב כ יד). "לכו לַחֲמוּ בְלַחֲמִי" (משלי ט ה). - כמשמעו.
  • לְחֻם (בשר)
השני: "וּלְחֻמָם כגללים" (צפניה א יז). "וימטר עלימו בִּלְחוּמוֹ" (איוב כ כג). "וּלְחֻמֵי רשף" (דברים לב כד). "לֶחֶם אשה ליי'" (ויקרא ג א). - לשון בשר הם.
  • לָחַם (מלחמה)
השלישי: "לְחַם את לֹחֲמָי" (תהלים לה א). "כיום הִלָּחֲמוֹ ביום קרב" (זכריה יד ג)."או לָחֶם שְׁעָרִים" (שופטים ה ח). "לֹחֵם ילחצני" (תהלים נו ב). לשון מלחמה הם.  • "הַלְעִיטֵנִי נָא מִן הָאָדֹם" (בראשית כה ל). ענין ביאור תיבת או פועל הערך טעם הוא כמו (שם כז, ד) "ועשה לי מטעמים".