שער ה"מזרחי" (עם נחלת יעקב) דפוס קושטא ה'תפ"ו
ספר
אליה מזרחי
הופיע והזריח שמשו

בהבנת דברי הנשר הגדול רש"י
וימץ טל מהגמרא ומכל המדרשים
לגלות כל צפוניו ברוב פלפולו

גם בכל מקום אשר השיג עליו הרמב"ן והראב"ע יתורץ
ועל מקומו יבא בשלום
נוסח השער דפוס אמסטרדם ה'תע"חקישורים חיצוניים עריכה

  מזרחי, דפוס אמסטרדם תע"ח   באתר היברובוקס