מדרש משלי (בובר) ה א

(משלי ה א): "בני, לחכמתי הקשיבה" - הקשב לדברי תורה בשעה שאתה לומדן;

"לתבונתי הט אזנך" - בשעה שאתה שומען.


(משלי ה ב): "לשמור מזימות, ודעת שפתיך ינצורו" - אם למדת על מנת לשמור, ואם שמעת על מנת לנצור.