מדרש משלי (בובר) ד כג

(משלי ד כג): "מכל משמר נצור ליבך" - שלא תפחד מדברי תורה, למה? כי "ממנו תוצאות חיים" - ללמדך שמדברי תורה יוצאין חיים לכל העולם.