מצודות על תהלים קלד


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"העומדים וגו'" - להלל את ה' בבית המקדש

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"שאו" - הרימו ידכם לה' בקדושה לברך אותו כי כן דרך המברכים להרים ידיהם למעלה

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"מציון" - ר"ל אם תברכו את ה' אזי גם הוא יברך אתכם מציון כי משם נשפעים כל הברכות והטובות כי הוא מקום השראת השכינה

"יברכך וגו'" - סרס המקרא יברכך ה' עושה וגו'